Oficines 40
Setembre 2020
Oficines 175
Gener 2020
Nau 26
Agost 2018
Magatzem 26
Agost 2018
Habitatge 73
Maig 2014
Bloc d'habitatges 50
Juny 2013
Piscina M50
Juliol 2010
Oficines 22
Novembre 2008
Baranes 24
Setembre 2008
Aparcament 53
Juny 2008
Habitatge 51
Juny 2007
Habitatge 186
Setembre 2006
Habitatge sn
Febrer 2006
Habitatge 21
Novembre 2005
Comerç 6
Octubre 2004
Comerç 4
Setembre 2004
Habitatge 177
Juliol 2003